Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.

Mi a teendő…?

Mi a teendő halálozással kapcsolatban?

A halál mindig váratlanul éri az elhunyt hozzátartozóit, szerettünk elvesztése mindig űrt idéz elő életünkben, amikor tanácstalanná válunk, nem tudjuk mit kell tennünk a következő pillanatokban, percekben és órákban.

E nehéz helyzet megoldásához kívánunk segítséget nyújtani információinkkal.

Az elhunyt elhalálozása történhet otthonában, egészségügyi intézményben, vagy rendkívüli halálesetként közterületen, közintézmény területén, esetleg bűncselekménnyel, önkezűséggel összefüggésben.

A felsoroltaknak megfelelően eltérő intézkedések szükségesek a halálozással kapcsolatban.

Teendők az otthon, lakáson (illetve egészségügyi intézményen kívüli) halálozás esetében:

Amennyiben a haláleset otthon és természetes körülmények között következik be, az esetben a halottszemlézés érdekében értesíteni kell a házi orvost (munkaidejében), vagy munkaidőn kívül az orvosi ügyeletet. A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, megállapítja a haláleset okát, s ennek megfelelően intézkedik azt elhunyt temetőbe, vagy korboncolásra szállítására vonatkozóan. Az elhunyt elszállítására igénybe vehető temetésszolgáltatót a hozzátartozó választhatja meg.

Amennyiben a halottszemléző orvos úgy rendelkezik, hogy az elhunytat a Köztemetőbe kell szállítani és a temetés hagyományos (koporsós) temetés lesz, úgy a család a kapott halottvizsgálati bizonyítvánnyal felkeresheti a választott temetkezési szolgáltatót a temetés megrendelése céljából.

A halottszemléző orvos rendelkezhet úgy, hogy az elhunytat a Köztemetőbe kell szállítani, a család azonban hamvasztásos temetéssel szeretné az elhunytat eltemettetni. Amennyiben a halálok egyértelmű (hosszú ideje tartó daganatos betegség, igen magas életkor, stb.), s a hozzátartozó emiatt nem kívánja az elhunyt kórboncolását elvégeztetni, akkor kérelemmel fordulhat a halálozás helye szerinti járási népegészségügyi intézethez a boncolás mellőzésével történő hamvasztás engedélyezésére. A kérelemhez csatolni kell a házi orvosnak – a boncolás mellőzésének engedélyezhetőségét – igazoló nyilatkozatát.

A halottszemléző orvos rendelkezhet úgy, hogy az elhunytat a debreceni igazságügyi intézetbe kell szállítani. Amennyiben a család a halálok egyértelműsége miatt (hosszú ideje tartó daganatos betegség, igen magas életkor, stb.) nem kívánja az elhunyt kórboncolását elvégeztetni, úgy az igazságügyi intézet halottvizsgálati bizonyítvány kiadását végző irodájában, zárójelentések, és háziorvosi nyilatkozat csatolásával kérelmezheti a boncolás elengedését. Amennyiben ez utóbbi eset áll fenn, s a család nem kíván a halottvizsgálati bizonyítványért érte menni az igazságügyi intézetbe, s nem kíván ruhát leadni az elhunyt felöltöztetéséhez, úgy megbízás esetén Szövetkezetünk e szolgáltatatással is rendelkezésére áll a temetést nálunk rendelőknek.

Az előzőekben leírt teendőkkel kapcsolatban megkeresésükre munkatársaink részletesebb felvilágosítást is adnak.

Amennyiben a haláleset bekövetkezésével kapcsolatban bűncselekmény gyanúja merül fel, úgy az orvos értesíti a rendőrséget, s a halottszemle a rendkívüli halálesetekre vonatkozó eljárás szabályai szerint folytatódik.

Amennyiben a haláleset közterületen, közintézmény területén, közforgalmú járművön, idegenkezűségre, vagy önkezűségre utaló jelekkel következik be, úgy rendkívüli halálesetről beszélünk, s ennek halottszemléje előtt értesíteni kell az illetékes rendőrséget. A rendőrség illetékes helyi képviselője intézkedik az elhunyt halottszemlét követő elszállítására vonatkozóan.

Teendők az egészségügyi intézményben, vagy kórházban történő elhalálozás esetében:

A halálesetről kapott értesítés birtokában kell befáradni abba az  intézménybe, ahol a haláleset bekövetkezett.

Amennyiben az elhunyt kórboncolását nem szeretné a hozzátartozó, úgy ezt jeleznie kell a kezelőorvosnak. Ha a kezelőorvos ezzel egyetért, akkor az epikrízis papírban ki kell térjen arra, hogy a halálesettel kapcsolatosan rendelkezésre álló információk alapján nem tartja szükségesnek a boncolást. Ez esetben a betegfelvételi irodán ki kell állítani egy kérelmet a boncolás mellőzésére vonatkozóan, s ezt az osztály illetékes orvosának jóváhagyólag alá kell írnia. A kezelő intézménytől kapott dokumentumokkal, és a kapott tájékoztatásnak megfelelően kell felkeresni a Pathológiai, vagy Igazságügyi Orvostani Intézetet.

A boncolást, illetve a boncolás elengedését engedélyező döntést követő halottvizsgálati bizonyítvány kiadása között legalább egy, de sok esetben több nap is eltelhet. Amennyiben a család megy a halottvizsgálati bizonyítvány átvételére, akkor célszerű az elhunyt temetési ruháját, vagy azt az öltözetet vinni, amiben a hamvasztás történik, ezzel egyidejűleg leadni a boncmestereknek.

Ha a temettető Szövetkezetünknél rendeli meg az elhunyt temetését, úgy munkatársaink vállalják  a temettető helyett a  boncolás  elengedésével történő  hamvasztás engedélyezési eljárásának intézését az  illetékes  népegészségügyi  intézetnél. Természetesen az  egészségügyi  intézmény  pathológiáján  kiadásra  kerülő  kész halottvizsgálati  bizonyítványok átvételét is  elvégezzük, s ezzel  egyidejűleg  az  elhunyt temetési  ruhája is leadásra kerül a boncmestereknek. Ez esetben az elhunyt ruháját Szövetkezetünk Egyek, Fő u. 3/a. szám alatti Temetésfelvételi irodájában kell leadni.

Az előzőekben leírt teendőkkel kapcsolatban megkeresésükre munkatársaink részletesebb felvilágosítást is adnak.

Hagyományos temetés

Hagyományos temetés

Amennyiben a temettető hozzátartozó a hagyományos (koporsós) temetési mód mellett döntött, Egyeken a Köztemetőben történő temetések teljes körű megszervezésével állnak munkatársaink az Önök rendelkezésére. Vállaljuk az elhunyt bármely más település temetőjébe történő szállítását is, az ilyenkor felmerülő hivatali ügyintézéssel együtt. Egyeken az Ön igényeihez igazodva tudunk temetési időpontot rögzíteni. Meglévő sírhely esetén, a temető üzemeltetőjeként

Tovább
Hamvasztásos temetés

Hamvasztásos temetés

Szolgáltatásunk kiterjed az elhunyt holttestének kórházból, halottasházból vagy temetőből a hamvasztó üzembe történő szállításának lebonyolítására, a hamvasztás elvégeztetésére, a hamvak irodánkba vagy a temetési helyre történő visszaszállítására. Az elhunyt hamvasztása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő hamvasztási kegyeleti kellékeket alkalmazunk, melyek kiterjednek a hamvasztó koporsóra, hamvakat tartalmazó urnabetétre és egyéb szükséges kellékekre. A megrendelésük felvétele  során 

Tovább
Hamvak szórása és kiadása

Hamvak szórása és kiadása

Hamvak  szórásának  és  kiadásának  feltételei: Az  elhunytak  kiadásának  vagy  szórásának  feltételeit a többször  módosított 1999.  évi XLIII. számú  törvény  előírásai  szabályozzák. E  szabályozás  értelmében a hamvakat  tartalmazó  urnát  ki  lehet  adni a  temettetőnek,  azonban  szigorúan   betartandók az alábbi  előírások. (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a

Tovább