Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.

Szükséges okmányok

Az elhunyt  eltemetéséhez  elengedhetetlen  halotti  anyakönyvezés elvégzéséhez szükségesek  különféle,  elhunyt adatait,  esetleg  családi állapotát   igazoló  okmányok, illetve házastársának adatairól  tanúskodó  dokumentumok. Ezeket  az  alábbiak  szerint  foglalhatjuk  össze:

  • Elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája.
  • Születési anyakönyvi kivonata (amennyiben nincs meg, beszerzésében segítünk).
  • Halottvizsgálati bizonyítványa (a halottszemlét  végző orvos állítja ki).
  • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről.
  • Házassági  anyakönyvi  kivonata,  ha  házas  volt,
  • A házasság  megszűnését  igazoló okirat, ha az elhunyt  elvált  volt,
  • Az elhunyt  házastárs halotti  anyakönyvi  kivonata,  ha a temetendő  elhunyt özvegy  volt,
  • Külföldi elhunyt esetén az útlevele.
  • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhelye szerinti polgármesteri hivatalától igazolást lehet kérni a személyes adatokról.

A felsorolt dokumentumok megléte lehetőséget nyújt az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának  beszerzéséhez, amely történhet személyesen a hozzátartozók ügyintézésével.

Természetesen Szövetkezetünk  munkatársai adott meghatalmazás birtokában eljárnak a temettető család  helyett, az illetékes Önkormányzat anyakönyvi  részlegénél a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése ügyében, megkímélve a hozzátartozókat az ezzel kapcsolatos eljárástól.

Hagyományos temetés

Hagyományos temetés

Amennyiben a temettető hozzátartozó a hagyományos (koporsós) temetési mód mellett döntött, Egyeken a Köztemetőben történő temetések teljes körű megszervezésével állnak munkatársaink az Önök rendelkezésére. Vállaljuk az elhunyt bármely más település temetőjébe történő szállítását is, az ilyenkor felmerülő hivatali ügyintézéssel együtt. Egyeken az Ön igényeihez igazodva tudunk temetési időpontot rögzíteni. Meglévő sírhely esetén, a temető üzemeltetőjeként

Tovább
Hamvasztásos temetés

Hamvasztásos temetés

Szolgáltatásunk kiterjed az elhunyt holttestének kórházból, halottasházból vagy temetőből a hamvasztó üzembe történő szállításának lebonyolítására, a hamvasztás elvégeztetésére, a hamvak irodánkba vagy a temetési helyre történő visszaszállítására. Az elhunyt hamvasztása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő hamvasztási kegyeleti kellékeket alkalmazunk, melyek kiterjednek a hamvasztó koporsóra, hamvakat tartalmazó urnabetétre és egyéb szükséges kellékekre. A megrendelésük felvétele  során 

Tovább
Hamvak szórása és kiadása

Hamvak szórása és kiadása

Hamvak  szórásának  és  kiadásának  feltételei: Az  elhunytak  kiadásának  vagy  szórásának  feltételeit a többször  módosított 1999.  évi XLIII. számú  törvény  előírásai  szabályozzák. E  szabályozás  értelmében a hamvakat  tartalmazó  urnát  ki  lehet  adni a  temettetőnek,  azonban  szigorúan   betartandók az alábbi  előírások. (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a

Tovább