Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.

Segítünk megválaszolni minden felmerülő kérdésüket.

Tisztelt Gyászoló, Temettető!

Mi  indokolta  a  változtatást?

(Miért  kellett a Kétöklű Mezőgazdasági és  szolgáltató  Szociális  Szövetkezet Gyertyaláng Temetkezési  részlegére bízni az Egyeki  Köztemető  üzemeltetését és  a  temetésszolgáltatási  tevékenységet?)

Köztudott  tény  volt Egyek  lakói  előtt,  hogy  az  Egyeki  Köztemető  üzemeltetését  Kegyeleti  Közszolgáltatási  Szerződés  alapján egy  vállalkozó  látta  el, aki egyedül  működve végezte a  településen a  temetésszolgáltatási tevékenységet. Sajnos  azt kellett megállapítanunk  e  fontos  közegészségügyi  és  kegyeleti  tevékenységgel  kapcsolatban,  hogy az igen  jelentősen  megemelkedett temetési  költségek  ellenére a  Köztemetőnk és  annak létesítményei   állapota  nem  javult, sőt inkább romlott. Az  Önkormányzat közgyűlése igény  szerint  módosította  a  Köztemetővel  kapcsolatos  díjakat, de  a jogszabályok szerint Köztemető  működésének, fenntartásának   finanszírozására     fordítandó  temetéssel  összefüggő  árbevételek növekedése  ellenére javulás a  Köztemető  állapotában nem volt  tapasztalható. Tekintettel  arra,  hogy az  Önkormányzatnak – azon  kívül, hogy  a  szerződött partner  évente  egy  alkalommal beszámolt  a  Köztemető  működtetésével  kapcsolatos  árbevételek és  költségek  alakulásáról, –  lehetősége  nem  mutatkozott a tényleges  adatok   ellenőrzésére, így  nem is  tudott igazán  vitába  szállni a  Köztemető  üzemeltetőjével az adatok valódisága  tekintetében.

Változást  hozott a  temetkezési  szakmai  tanfolyamon temető üzemeltetés és temetés-szolgáltatással kapcsolatos   ismeretanyag és  gyakorlati tapasztalat  megszerzése az Egyeki Köztemető üzemeltetési tapasztalatainak értékelésében. Az  Önkormányzat közgyűlésének és  vezetőinek meggyőződésévé  vált,  hogy  az e  területen tapasztalt  gyakorlat nem  szolgálja az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  Köztemető  és  a  szolgáltatást igénybevevő lakosság  érdekeit. A szerződés  szerinti   üzemeltetőnek  lényegesen  hatékonyabban  kellett volna a  Köztemetőt illető  bevételeket a  Köztemető  javára  fordítani, s  akkor nem  a  tapasztalt  állapotúvá  vált  volna a ravatal terem ( beázások ) és  ravatalozó  épület,  jobb műszaki állapotú halott hűtőt  kellett  volna biztosítani, a  nyilvános  illemhely  állapotát kulturáltabbá  kellett  volna  tenni, a  temetői  nyilvántartásokat pontosabban  kellett  volna  felfektetni és  vezetni.  Sorolhatnánk  még  azokat a feladatokat, amelyre a Köztemetőt megillető árbevétel  lehetőséget  nyújtott volna, de  sajnos  ez  nem  így  történt.

A  változtatás  igényének  felismerését  követte az  intézkedés,  mely  azt  eredményezte, hogy  az  Önkormányzat  Közgyűlése egy  olyan önkormányzati érdekeket szem előtt tartó és képviselő  szervezetre  bízta  az  Egyeki  Köztemető  üzemeltetését, amelynek a  célja a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján üzemeltetésre megkapott Köztemető és  létesítményei állapotának  javítása a Köztemetőben  nyújtott szolgáltatások  színvonalának  emelése, a  lakosság  érdekeinek a  messzemenő  figyelembe vétele mellett. Természetesen ezzel párhuzamosan  szeretnénk a folyamatosan  fejlődő  településünkhöz  méltó feltételeket teremteni a  temetkezés teljes  folyamatában a  temetés-felvételi  irodától a  szolgáltatási  feladatok végrehajtásához  használt eszközök, felszerelések, berendezéseken keresztül a  Köztemetőnk állapota  és  felszereltsége  tekintetben. Ehhez  nyújt  jó  alapot a szolgáltató  Szociális  Szövetkezet Gyertyaláng temetkezési  részlege, és  foglalkoztatott kollektívája.

Hitvallásunk

A Gyertyaláng  Temetkezési  részleg működtetését  meghatározó  hitvallásunk,  hogy  munkatársaink Egyek  település  lakossága érdekében  teremtsenek  meghitt, a  tevékenység  kegyeleti  jellege  által  igényelt  feltételeket a  teljes körű  temetésszolgáltatási tevékenység  ellátáshoz. Minden  erejükkel  azon  munkálkodnak,  hogy e  fontos  kegyeleti szolgáltatás minden fázisában  lakosságunk  érezze, a  segítőkészséget, a  törődést, s azt a szándékot, amellyel a szeretett hozzátartozójának  elvesztésével együtt járó fájdalommal küzdő hozzátartozó terheit  csökkenteni  szeretnénk.

Ennek  feltételeit biztosítja a magas  színvonalú  kiszolgálást  lehetővé tevő, megfelelő  temetkezési áru választékot rendelkezésre  bocsátó Önkormányzat mellett  kialakított temetés felvételi iroda. Itt egy  helyen  rendelhető  meg a  temetéssel  összefüggő teljes  körű  temetésszolgáltatás a halottszállítástól  kezdve a temetkezési áru és temetési hely   biztosításon keresztül a temetés elvégzéséig, ideértve a felmerülő  ügyintézési, engedély beszerzési tevékenységet  is.

Árpolitikánk  kialakításánál szem előtt tartottuk,  hogy  az  egységünknél megrendelt  komplex  temetések  esetében  ne  növekedjenek a  lakosság temetéssel  kapcsolatos  költségei. Bár  az  alkalmazott árak  meghatározásánál nem nyereség centrikus szemléletet követtünk,  nem hagyhattuk azonban  figyelmen  kívül azt az igényt,  hogy   a Köztemetőn  belüli  szolgáltatások díjbevételének fedeznie  kell a  ráfordításokat,  illetve a  Köztemető  fenntartási  költségeit. S ezzel egyidejűleg  természetesen az árbevételeink hatékony  felhasználásával  szebb, esztétikusabb, kulturáltabb, tisztább és  magasabb színvonalú  Köztemetőt  szeretnénk Egyek  lakosságának  biztosítani. A  szervezetünk  vezetői  és  dolgozói  ezért  dolgoznak a  jövőben.