Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.

Búcsúztatás

A temetési szertartás megválasztásánál a temettető igénye, a szertartással kapcsolatos elképzelése a meghatározó. A szertartás milyensége az elhunyt vallási, világnézeti felfogását is figyelembevevő választás alapján lehet felekezeti, vagy polgári szertartású temetés.

Munkatársaink mindkét esetben hasznos segítséget tudnak nyújtani a szertartáson közreműködő szertartásvezető kiválasztásához.

A római és görög katolikus szertartások esetében a megfelelő egyházközséghez, református szertartású temetések esetében a temettetőknek, az elhunyt utolsó lakhelye szerinti lelkészhez irányításával tudunk segítséget nyújtani.

Polgári szertartású temetések esetében a polgári búcsúztató legmegfelelőbb személyének kiválasztásával és a búcsúztatóval való kapcsolatfelvételt elősegítő közvetítéssel szeretnénk hozzájárulni a temetési szertartás magas színvonalú megrendezéséhez.

A temetési szertartás menete:

Az egyházi szertartások esetében a választott vallásnak megfelelő liturgia szerint történik a szertartás folyamata.

A polgári szertartású búcsúztatás esetében a búcsúbeszéd megkezdése előtt halk várakozó zene szól a ravatalozóban. A búcsúztató személy a ravatalozóba megérkezve megáll az elhunyt koporsójánál vagy urnájánál és a családdal előre egyeztetett búcsúbeszéddel búcsúzik az elhunyttól. E beszédben lehetnek versek, idézetek, s az elhunyt személy emberi értékeit méltató gondolatok is. A búcsúbeszéd végén vesznek búcsút az elhunyttól név szerint a családtagok, rokonok, ismerősök.

A ravatalozóból a gyászmenet – élén a búcsúztató személy vezetésével – utolsó útjára kíséri az elhunytat a végső nyughelyéül szolgáló temetési helyhez.

A koporsó behantolása vagy az urna sírhelybe történő behelyezése után a temetési szertartás lezárásaként, a búcsúztató személy elsőként lép a közvetlen hozzátartozókhoz és részvétet nyilvánít.

Hagyományos temetés

Hagyományos temetés

Amennyiben a temettető hozzátartozó a hagyományos (koporsós) temetési mód mellett döntött, Egyeken a Köztemetőben történő temetések teljes körű megszervezésével állnak munkatársaink az Önök rendelkezésére. Vállaljuk az elhunyt bármely más település temetőjébe történő szállítását is, az ilyenkor felmerülő hivatali ügyintézéssel együtt. Egyeken az Ön igényeihez igazodva tudunk temetési időpontot rögzíteni. Meglévő sírhely esetén, a temető üzemeltetőjeként

Tovább
Hamvasztásos temetés

Hamvasztásos temetés

Szolgáltatásunk kiterjed az elhunyt holttestének kórházból, halottasházból vagy temetőből a hamvasztó üzembe történő szállításának lebonyolítására, a hamvasztás elvégeztetésére, a hamvak irodánkba vagy a temetési helyre történő visszaszállítására. Az elhunyt hamvasztása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő hamvasztási kegyeleti kellékeket alkalmazunk, melyek kiterjednek a hamvasztó koporsóra, hamvakat tartalmazó urnabetétre és egyéb szükséges kellékekre. A megrendelésük felvétele  során 

Tovább
Hamvak szórása és kiadása

Hamvak szórása és kiadása

Hamvak  szórásának  és  kiadásának  feltételei: Az  elhunytak  kiadásának  vagy  szórásának  feltételeit a többször  módosított 1999.  évi XLIII. számú  törvény  előírásai  szabályozzák. E  szabályozás  értelmében a hamvakat  tartalmazó  urnát  ki  lehet  adni a  temettetőnek,  azonban  szigorúan   betartandók az alábbi  előírások. (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a

Tovább