Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.
Hamvasztásos temetés

Szolgáltatásunk kiterjed az elhunyt holttestének kórházból, halottasházból vagy temetőből a hamvasztó üzembe történő szállításának lebonyolítására, a hamvasztás elvégeztetésére, a hamvak irodánkba vagy a temetési helyre történő visszaszállítására.

Az elhunyt hamvasztása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő hamvasztási kegyeleti kellékeket alkalmazunk, melyek kiterjednek a hamvasztó koporsóra, hamvakat tartalmazó urnabetétre és egyéb szükséges kellékekre. A megrendelésük felvétele  során  természetesen  széles  kellékválasztási  lehetőségeket  biztosítunk. A Felvételi  irodánkban  található kerámia,  fém, fa és  gránit  urnák  minden  igényt  képesek  kielégíteni. Biztosítjuk  a  sírba  temetéshez  szükséges  urnakoporsók, urnakeszonok széles  választékát  is.

A hamvasztásos temetés történhet többféle módon. Lehet hamvasztás előtti búcsúztatással, vagy urna ravatalozással végzett szertartással. Lehetséges a debreceni Nagyerdei Köztemető területén hamuszórással végrehajtott szertartást igénybe venni, de megfelelő dokumentálás mellett az urnát haza is lehet vinni, s a kegyeleti szempontok betartása mellett saját ingatlan területén elhelyezni.

Az urna elhelyezhető meglévő sírban, meglévő vagy új urna sírban az urnasírkertekben, urnafülkében. Mindegyik temetési formára tudunk az Önök igényeihez igazodó árajánlatot nyújtani.

A hamvasztásos temetéshez szükséges dokumentumok:
Hamvaszthatósággal záradékolt Halottvizsgálati Bizonyítvány
Hamvasztási nyilatkozat
Nemesfém nyilatkozat,
Urna továbbításának helyére vonatkozó nyilatkozat.
(Az utolsó 3 nyilatkozat felvételi irodánkban tehető meg.)

Szertartási folyamat
Az elhunyt urnája a szertartás kezdési időpontja előtt 25-30 perccel felravatalozásra kerül a ravatalozó teremben. Ezt követően hívásra az eltemettető és a szűk család befárad a ravatalozó terembe, ahol megtörténik a hamvasztási dokumentumok átadása, valamint a megrendelt temetkezési kellékek és szolgáltatások egyeztetése. Ekkor van lehetősége a családnak a meghitt végső búcsúra. Az eltemettető jelzésére a ravatalozó dolgozói kinyitják a ravatalozó terem ajtaját, amivel kezdetét veszi a szertartás előtti csendes, igény szerint halk zene melletti búcsú. A szertartást követően a ravatalozó dolgozói megkezdik a virágok és koszorúk gyászautóra hordását és elhelyezését, majd ezt követően 2 fő testőr az urnát, vagy az urnakoporsót a kézi urnaszállítóba helyezi. A testőrök, mögötte a gyászolókkal, csendes menetben, igény szerint halk zene mellett lépésben haladnak a sírhelyig, vagy urnafülkéig. A testőrök a sírhely, vagy urnafülke mellett egy kis asztalra helyezik az urnát (urnakoporsót), s ezt követően megtörténik a rövid búcsúztatás. A szertartás végeztével az urnát (urnakoporsót) leengedik a sírba, vagy elhelyezik az urnafalba, urnafülkébe. Földbe temetés esetén van lehetősége a gyászolóknak, hogy egy marék földet, vagy egy-egy szál virágot bedobjanak a sírba, majd megkezdődik a sír behantolása. Amennyiben földbetemetés esetén urnakeszonba kerül elhelyezésre az urna (urnakoporsó), úgy a keszon lezárását követően van lehetőség egy-egy marék föld sírhelyre helyezésére. A behantolás végeztével a sírjelzőt a sír fejrészénél helyezik el, a virágokat és koszorúkat ráhelyezik a sírhantra. Az urna fülkébe helyezésénél a fülkelapot rögzítik a fülkén, majd a virágokat és koszorúkat elhelyezik a fülke előtt. A temetés befejeztével a család fogadja a részvétnyilvánításokat.

Munkatársaink telefonon, vagy személyesen történő ajánlat kérésük esetében készséggel állnak rendelkezésükre.

Szolgáltatásunk elemei tételes felsorolásban:

Ügyintézés, ami magában foglalja:
– Krematóriummal és az eü. intézménnyel, kórházzal történő kapcsolattartást
– igény esetén halotti anyakönyvi kivonat beszerzése
– igény esetén tisztiorvosi hamvasztási engedély beszerzése
– igény esetén munkatársaink elhozzák az eü. intézmény boncintézetétől a halottvizsgálati bizonyítványt.

Hamvasztás
Hamvasztási kegyeleti kellékek
– hamvasztó koporsó
– urnabetét
– egészségügyi kellékek, nylon-zsák

Szállítás
– az elhunyt holttestének krematóriumba történő szállítása
– krematóriumból a hamvak visszaszállítása irodánkba
– Hamvak átadása a szolgáltatónak, vagy a megrendelőnek.
– Urna kiszállítás Egyek  belterületén

Hamvasztás megrendelése esetén, a temetőn belüli szolgáltatások esetében, az AKSD Kft. által megadott árakat alkalmazzuk.